Stacks Image 136
Stacks Image 138
 • Vormingsmoment
   • 3 uur theorieles
   • Focus op attitudevorming
   • Beperken van risico's
   • Opleidingstrajecten
 • Terugkommoment
  • Alle informatie met betrekking tot het terugkommoment is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Deze informatie kan wijzigen! Rijschool Sanderus NV kan de juistheid van de informatie met betrekking tot het vormingsmoment niet nagaan en is er bijgevolg niet verantwoordelijk voor. (12/06/2018)

  • Voor wie? Het terugkommoment zal verplicht zijn voor alle beginnende bestuurders die een voorlopig rijbewijs aanvragen of omruilen na 1 oktober 2017 en in Vlaanderen wonen.

  • Wanneer? Het terugkommoment zal verplicht gevolgd moeten worden 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs. Vanaf 1 januari 2019 zullen de eerste terugkommomenten worden georganiseerd.

  • Wat? Het terugkommoment zal in groepen van 6 tot 15 deelnemers plaatsvinden, 4 uur duren en bestaan uit drie onderdelen: een kennismaking, praktijkoefeningen op gesloten terrein en een groepsgesprek. De focus zal liggen op het bijsturen van attitude, in het bijzonder wat het gebruik van alcohol, drugs en smartphone's in het verkeer betreft.

  • Kostprijs? Het terugkommoment zal €100 (incl. BTW) per kandidaat kosten. Een toeslag van €50 zal verschuldigd zijn bij het laattijdig deelnemen aan het terugkommoment.

  • Sancties? Wie niet of laattijdig aan het terugkommoment deelneemt zal een bestraffing tot €4000 riskeren.

Open all Close all
Stacks Image 140

Vormingsmoment

  • 3 uur theorieles
  • Focus op attitudevorming
  • Beperken van risico's
  • Opleidingstrajecten

Terugkommoment

 • Alle informatie met betrekking tot het terugkommoment is onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Deze informatie kan wijzigen! Rijschool Sanderus NV kan de juistheid van de informatie met betrekking tot het vormingsmoment niet nagaan en is er bijgevolg niet verantwoordelijk voor. (12/06/2018)

 • Voor wie? Het terugkommoment zal verplicht zijn voor alle beginnende bestuurders die een voorlopig rijbewijs aanvragen of omruilen na 1 oktober 2017 en in Vlaanderen wonen.

 • Wanneer? Het terugkommoment zal verplicht gevolgd moeten worden 6 tot 9 maanden na het behalen van het rijbewijs. Vanaf 1 januari 2019 zullen de eerste terugkommomenten worden georganiseerd.

 • Wat? Het terugkommoment zal in groepen van 6 tot 15 deelnemers plaatsvinden, 4 uur duren en bestaan uit drie onderdelen: een kennismaking, praktijkoefeningen op gesloten terrein en een groepsgesprek. De focus zal liggen op het bijsturen van attitude, in het bijzonder wat het gebruik van alcohol, drugs en smartphone's in het verkeer betreft.

 • Kostprijs? Het terugkommoment zal €100 (incl. BTW) per kandidaat kosten. Een toeslag van €50 zal verschuldigd zijn bij het laattijdig deelnemen aan het terugkommoment.

 • Sancties? Wie niet of laattijdig aan het terugkommoment deelneemt zal een bestraffing tot €4000 riskeren.

© 2018 Koen Bauwens